Regenboogakkoord

Zes politieke partijen in Krimpen aan den IJssel, zijnde Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks, steunen het Regenboog Stembusakkoord. Met het ondertekenen van dit akkoord stemden de partijen op 17 maart 2018 in met het nemen van maatregelen op gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode.

De ondertekenaars spannen zich in om de volgende maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende college-periode uit te voeren:

  • INCLUSIEF BELEID. De gemeente Krimpen aan den IJssel voert een inclusief beleid met aandacht voor LHBTI’s. Het collegeprogramma bevat een passage over LHBTI-emancipatie, die wordt uitgewerkt in een beleidsnotitie. Er is een verantwoordelijk wethouder en de gemeente betrekt belangenorganisaties en LHBTI’s bij de beleidsvorming.
  • VEILIGHEID. Discriminatie en geweld op grond van seksuele en genderdiversiteit blijft vaak onbestraft. Dit is niet alleen vanwege de lastige bewijsbaarheid, maar ook omdat slachtoffers zelden aangifte doen. Partijen zullen pleiten voor een ‘Pink Meldpunt’, een centrale plek waar homohaat gemeld kan worden. Daarnaast zullen partijen zich hard maken voor een goed functionerend ‘Roze in Blauw’ bij de politie.
  • VOORLICHTING OP SCHOLEN. Lessen over LHBTI-acceptatie zijn verplicht in het voortgezet onderwijs. De wethouder spreekt scholen aan op deze wettelijke plicht. De partijen zullen zich inzetten om de voorlichting op scholen verder uit te breiden in samenwerking met een onafhankelijke instelling, zoals het COC of de GGD. Ook worden basisscholen gestimuleerd om in groep 8 uitleg te geven over seksuele gerichtheid en genderdiversiteit. De gemeente zorgt dat jeugdzorgmedewerkers, jeugd- en jongerenwerkers worden getraind op sensitiviteit en voldoende expertise over deze groep hebben.
  • AANDACHT BIJ SPORTVERENIGINGEN. LHBTI’s ervaren vaak angst voor afwijkende reacties binnen sportverenigingen. Dit belemmert hen om volledig deel te nemen aan sport. Ondertekenden spreken af dat de gemeente in gesprek gaat met de besturen van sportverenigingen om acceptatie en respect richting LHBTI-sporters te bevorderen. Bij anti-homospreekkoren moet altijd worden ingegrepen, desnoods door het stilleggen van een wedstrijd.
  • KWETSBARE GROEPEN. De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin kwetsbare LHBTI-groepen, zoals biculturele en religieuze LHBTI’s, vluchtelingen, ouderen, transgender personen en mensen met een beperking, zich veilig en prettig voelen. De ondertekenden willen dat de gemeente zorginstellingen in Krimpen aan den IJssel stimuleert om te beschikken over een ‘Roze Loper’ certificaat voor LHBTI-vriendelijke zorg. Voor vluchtelingen en statushouders is ondersteuning en een veilige opvang noodzakelijk.
  • ZICHTBAARHEID. In de gemeente zijn nog weinig initiatieven die bijdragen aan de zichtbaarheid van diversiteit. De ondertekenende partijen zullen steun geven aan het hijsen van een regenboogvlag op LHBTI-feestdagen, zoals de ‘Coming Out Dag’. Het regenboogzebrapad blijft en wordt goed onderhouden.