Kleurrijk Krimpen

Met respect voor elkaars politieke en levensbeschouwelijke overtuigingen zijn Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD en D66 tot dit coalitieakkoord gekomen. We willen een bestuur zijn dat goed zorgt voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We zijn daadkrachtig, open en integer. Wij staan voor een kleurrijk, Krimpen aan den IJssel waar inwoners en ondernemers de ruimte hebben en krijgen. Naast elkaar - met elkaar - voor elkaar.

Met deze visie zetten we een nieuwe koers uit. Een koers die maakt dat we een gemeente zijn waar het fijn en veilig wonen en werken is. Deze toekomstvisie biedt ruimte om nieuwe dromen en ambities te ontwikkelen en helpt ons om verstandige keuzes te maken. We streven naar behoud van het goede en naar beter waar het beter kan. Wat ons betreft gaat Krimpen aan den IJssel er als volgt uitzien:

Leven

In Krimpen aan den IJssel gaan wij respectvol om met elkaars vrijheden. Onze samenleving biedt ruimte aan alle inwoners om hun leven naar eigen inzicht in te richten. Zorg en ondersteuning is voor een ieder die dat nodig heeft toegankelijk en bereikbaar. Krimpen heeft een levendig centrum. Het aanbod van sport, cultuur en recreatie is aantrekkelijk, is voor alle leeftijden en draagt bij aan een vitale samenleving. Iedereen voelt zich op elk moment van de dag veilig en de verkeersveiligheid is goed geregeld. Wegen zijn waar nodig vernieuwd, terwijl rekening is gehouden met duurzame ontwikkelingen en innovatieve technologieƫn. De bereikbaarheid is aanzienlijk verbeterd. Ons gemeentebestuur streeft naar het vergroten van draagvlak; iedereen mag meedenken en meepraten en meedoen. De samenwerking met gemeenten in de regio is verder uitgebreid. We zijn op stoom om een zelfvoorzienende gemeente te worden door de inzet van innovatieve energiebronnen.

Wonen

Krimpen aan den IJssel is een duurzame gemeente, met ruimte voor diversiteit waardoor we met elkaar kleur geven aan ons dorp. Krimpen aan den IJssel biedt een aantrekkelijk woonklimaat dat aansluit op de woonbehoefte en draagt net als onze gemeentelijke gebouwen bij aan de energietransitie.

Werken

Iedere inwoner levert naar vermogen een actieve bijdrage aan de samenleving. Om lokaal meer banen te creƫren en onze inwoners op te leiden, werken we samen met scholen, ondernemers, (zorg)instellingen en retail. Ondernemers zijn zich bewust van duurzame bedrijfsvoering. Een gunstig ondernemersklimaat en goede bereikbaarheid over weg en water trekt ondernemers aan om zich in Krimpen aan den IJssel te vestigen.

Het volledige coalitieakkoord kun je hieronder downloaden.