Samenvatting

Een fijne buurt vraagt niet om geschreeuw vanaf de zijlijn, maar schreeuwt om een serieuze aanpak van de problemen die er zijn. De VVD wil aan de slag en de problemen voor je oplossen. Ons uitgangspunt voor de komende vier jaar is: Gewoon doen. Dus laat ons weten wat wij voor jou kunnen doen. Voor grote vraagstukken, zoals de Algeracorridor, is samenwerking nodig met andere gemeenten, de provincie en het Rijk. Lokale partijen komen niet verder dan onze gemeentegrenzen, wij als onderdeel van de grootste landelijke partij wel.

Ons volledige verkiezingsprogramma en een samenvatting kun je hieronder downloaden. Dit zijn de belangrijkste punten:

 1. De doorgang op de “grote kruising”, ofwel daar waar de C.G. Roosweg (N210) kruist met de Nieuwe Tiendweg en de Industrieweg, willen wij verbeteren. Wij denken aan scheiden en ontvlechten van rijbanen om de doorstroming te optimaliseren.
 2. Van het busstation willen wij een normale bushalte maken. Hierdoor komt er ruimte vrij om de “grote kruising” te verbeteren.
 3. In onze gemeente is plaats voor alle mensen, ongeacht herkomst, geloofsovertuiging of geaardheid. Jij mag jouw leven indelen zoals jij dat wilt, zonder enige vorm van discriminatie.
 4. De politie moet zichtbaar zijn. Daar waar de politie onvoldoende agenten en middelen heeft voor handhaving, moeten wij de inzet van buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) stimuleren.
 5. Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Wij willen winkeliers de mogelijkheid bieden om hun winkeltijden naar eigen inzicht in te richten, zodat zij zelf kunnen kiezen of zij in de avond of op zondag open willen zijn.
 6. Horecaondernemers willen wij niet hinderen met overbodige regels en lange procedures voor vergunningen. Wij willen een verruiming van de openingstijden en een ruimhartiger evenementenbeleid. De benodigde vergunningen voor terrassen rondom diverse winkelcentra willen wij afschaffen.
 7. Wij willen dat mensen gestimuleerd worden om weer aan de slag te gaan. Ons sociale vangnet moet ingericht zijn als een sociale trampoline; een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan het werk te komen.
 8. Wij willen dat nieuwe woningen zodanig geïsoleerd worden dat ze vrijwel energieneutraal zijn. Daarnaast willen wij inwoners stimuleren om zonnepanelen op hun daken te plaatsen.
 9. In de zorg willen wij een goede balans tussen zelfredzaamheid en ondersteuning. Wij willen maatwerk. De vraag van de cliënt moet centraal staan en niet het aanbod van de zorgdiensten.
 10. De school moet voor alle kinderen veilig zijn. Pestgedrag op scholen vinden wij onacceptabel. Wij willen inzetten op preventie en voorlichting op scholen over pesten en het gebruik van sociale media.
 11. De woonlasten, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), willen wij niet verhogen. Wij zijn van mening dat dit niet nodig is.
 12. De hondenbelasting wordt afgebouwd en vanaf 2019 afgeschaft. Dit besluit willen wij in de nieuwe raadsperiode handhaven.