3. Ondernemen

Wij ondersteunen ondernemers, want zij investeren in nieuwe ideeën en innovaties. De Stormpolder en wat daar gerealiseerd is, is iets waarop wij trots mogen zijn. Ondernemen gaat steeds vaker vanuit huis en via het internet. Mede daardoor stijgt het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en hebben winkeleigenaren in bijvoorbeeld de Crimpenhof en De Korf het lastig. Een ontwikkeling waarop wij als gemeente moeten inspelen. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van Krimpen aan den IJssel. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De VVD wil daarin graag faciliteren en voorwaarden scheppen.

Ons volledige verkiezingsprogramma en een samenvatting kun je hieronder downloaden. Dit zijn onze standpunten met betrekking tot ondernemen:

  • De Stormpolder, met haar unieke maritieme maakindustrie, is ook een ideale locatie voor jonge ondernemers en nieuwe bedrijven. Dit geldt zeker als het EMK-terrein, na sanering door het Rijk, beschikbaar komt voor ontwikkeling. Met gerichte maatregelen en het bieden van faciliteiten willen we de werkgelegenheid bevorderen, waardoor Krimpen aantrekkelijk blijft voor jonge mensen.
  • Wij willen ondernemers een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke gemeente bieden. Zo willen wij de lokale lasten voor ondernemers niet verhogen. De fysieke vestiging moet goed beveiligd zijn en makkelijk bereikbaar voor leveranciers en klanten. Hier willen wij de ondernemers in ondersteunen.
  • Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Wij willen ondernemers de ruimte geven en faciliteren. De processen voor het verkrijgen van vergunningen willen wij vereenvoudigen en versnellen. Het snel kunnen beschikken over de benodigde vergunningen is essentieel voor de slagkracht van de ondernemers.
  • Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. Wij willen winkeliers de mogelijkheid bieden om hun winkeltijden naar eigen inzicht in te richten, zodat zij zelf kunnen kiezen of zij in de avond of op zondag open willen zijn.
  • Het is van groot belang dat de gemeente en ondernemers met elkaar in contact komen en blijven. Het contact tussen het bedrijfsleven en de gemeente moet wat ons betreft intensiever. Weten wat er speelt in de markt is voor de gemeente van cruciaal belang bij het verder ontwikkelen van de lokale economie.
  • Te veel regels zijn voor niemand goed. Het moet voor horecaondernemers aantrekkelijker worden om zich in de gemeente te vestigen. Wij willen bestaande en nieuwe ondernemers niet hinderen met overbodige regels en lange procedures voor vergunningen. Wij willen de benodigde vergunningen voor terrassen rondom diverse winkelcentra afschaffen.
  • Wij willen een verruiming van de openingstijden voor de horecaondernemers en een ruimhartiger evenementenbeleid. Hierdoor is meer ruimte voor initiatieven om onze gemeente beter op de kaart te zetten, waardoor het voor jongeren aantrekkelijker is om in Krimpen aan den IJssel te blijven.
  • Met name de detailhandel heeft het moeilijk. Leegstaande winkels in winkelcentra, zoals de Crimpenhof en De Korf, zijn een steeds zichtbaarder probleem. Wij willen samen met de ondernemers een nieuwe “detailhandelvisie” ontwikkelen over hoe we in de toekomst onze winkelcentra, en de openbare ruimte rondom de winkelcentra, gaan inrichten.