9. Overheid en geld

Krimpen aan den IJssel is een financieel gezonde gemeente, maar er is nog veel te doen. De VVD staat vooral voor het terugdringen van bureaucratie en regelzucht. We willen minder en lagere belastingen. Belastinggeld, verdiend door onze ondernemers en inwoners, moet zuinig en zinnig besteed worden. We willen duidelijkheid waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven. We verwachten dat de gemeente dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons een hoge prioriteit. Bewoners moeten de vrijheid hebben zaken online te kunnen regelen, wanneer het hen uitkomt. De gemeente moet geen drempels opwerpen, maar adviseren en faciliteren.

Ons volledige verkiezingsprogramma kun je onderaan downloaden. Dit zijn onze standpunten met betrekking tot overheid en geld:

  • Een goede financiĆ«le huishouding vinden wij van groot belang. De gemeente moet een duidelijk overzicht maken van inkomsten en uitgaven. Deze moeten in stabiel evenwicht zijn. Op deze manier blijft Krimpen aan den IJssel gezond en kunnen we onze voorzieningen op peil houden.
  • Onze inwoners moeten profiteren van de economische groei. Wij hebben ons de afgelopen jaren ingezet om de belastingen draagbaar te houden. Dit zullen wij ook in de toekomst blijven doen.
  • De woonlasten, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), willen wij niet verhogen. Wij zijn van mening dat dit niet nodig is.
  • Wij zijn tegen de hondenbelasting, omdat deze willekeurig en oneerlijk is. Op ons initiatief wordt de hondenbelasting in twee gelijke stappen afgebouwd en wordt met ingang van 2019 geen hondenbelasting meer geheven. Dit besluit willen wij in de nieuwe raadsperiode handhaven.
  • Wij willen dat wegen binnen onze gemeente, die beheerd worden door Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, aan ons worden overgedragen. Daarmee kunnen wij voor alle inwoners een aanzienlijke verlaging van hun waterschapsbelasting (wegenheffing) realiseren.
  • Wij willen dat tarieven voor leges en vergunningen kostendekkend zijn. Wij willen niet dat allerlei meerkosten worden afgewend op de aanvrager.
  • De uitgaven en inkomsten moeten transparant zijn. Inwoners en ondernemers krijgen jaarlijks een eenvoudige inzage waaraan het geld is besteed en wat het bereikte effect is.