8. Onderwijs, sport en cultuur

Onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst. Het zorgt ervoor dat ze zich kunnen ontwikkelen en een beroep leren dat bij hen past. Ieder kind moet de kans krijgen zijn talenten te ontwikkelen. Op school leren wij kinderen niet alleen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben, maar ook onze cultuur zoals de vrijheid van meningsuiting. In Krimpen aan den IJssel hebben we een goed aanbod van basis- en middelbaar onderwijs. Voor beroeps- en hoger onderwijs is de stad gelukkig dichtbij. Daarnaast vindt de VVD sport belangrijk. Het is goed voor de gezondheid en de ontspanning. Het helpt inwoners met het opbouwen van sociale contacten in onze gemeente.

Ons volledige verkiezingsprogramma en een samenvatting kun je hieronder downloaden. Dit zijn onze standpunten met betrekking tot onderwijs, sport en cultuur:

 • Scholen en het bedrijfsleven zijn belangrijke schakels die de jeugd in aanraking kunnen laten komen met werk. Wij willen onze jeugd enthousiasmeren voor een baan met een toekomst. Trainingen, stages en leermeesterschap dragen hieraan op positieve wijze bij.
 • Wij willen een nauwe samenwerking tussen de gemeente en onderwijsinstellingen bij leerlingen die uitvallen of de aansluiting missen. Hier moet gekeken worden op welke manier de leerling gestimuleerd kan worden om de draad weer op te pakken of zich op een andere manier verder kan ontwikkelen.
 • Voor speciaal basisonderwijs (SBO) moeten kinderen vaak verder reizen. Hiervoor is het leerlingenvervoer een aangewezen manier om dit ook mogelijk te maken. Wij willen vaste ophaalpunten vanwaar de kinderen opgehaald worden door het leerlingenvervoer. Zo hoeft de chauffeur niet elk kind thuis op te halen en terug te brengen. Dit scheelt in de kosten, vermindert de reistijd en is beter voor het milieu.
 • Wij vergoeden het vervoer naar de dichtstbijzijnde geschikte speciale onderwijsinstelling. Indien ouders kiezen voor een speciaal onderwijs met een godsdienstige of levensbeschouwende overtuiging, ofwel bijzonder onderwijs, die verder weg ligt, dan betalen ouders het vervoer zelf.
 • De school moet voor alle kinderen veilig zijn. Pestgedrag, seksuele intimidatie en machtsmisbruik op scholen vinden wij onacceptabel. Ook sociale media zijn hier debet aan. Wij willen inzetten op preventie en voorlichting op scholen over pesten en het gebruik van sociale media.
 • Op elke school moeten leerlingen die uit de kast komen volledig worden gerespecteerd door leerlingen, docenten en de schoolleiding. Wij willen ook dat scholen leraren op geen enkele wijze mogen weren of ontslaan vanwege hun geaardheid. Voorlichting op scholen over dit onderwerp is zeer wenselijk.
 • Op middelbare scholen willen wij, als onderdeel van het vaste lesaanbod, dat EHBO- en reanimatielessen worden gegeven.
 • Uit onderzoek is gebleken dat in onze gemeente veel mensen wonen die slecht kunnen lezen en schrijven. Achterstanden op taalgebied willen wij wegwerken. Kinderen zijn gebaat bij ouders die de Nederlandse taal goed beheersen in woord en geschrift. Wij willen dat laaggeletterden worden geholpen.
 • Wij vinden de bibliotheek bij uitstek geschikt om onze inwoners te stimuleren en te ondersteunen bij het aanleren dan wel onderhouden van de benodigde vaardigheden om deel te kunnen nemen aan de samenleving. De bibliotheek kan onze jeugd en kwetsbare volwassenen helpen bij het verbeteren en onderhouden van de basisvaardigheden taal, lezen en digitaal meedoen.
 • Sportverenigingen zijn plekken waar onze jeugd hun vrienden kunnen ontmoeten en waar sportiviteit hoog in het vaandel staat. Veel sportcomplexen en kantines zijn vernieuwd, mede dankzij de VVD. Deze locaties zijn perfect voor feesten en partijen gerelateerd aan de sportvereniging.
 • Veel jeugd is op een bepaalde leeftijd toe aan uitgaan. Zij willen afspreken met vrienden en willen op een veilige en gezellige manier plezier hebben. Maar gezien hun leeftijd is het voor veel ouders letterlijk een brug te ver om ze naar de stad te laten gaan. Juist voor deze jongeren is er weinig te doen in onze gemeente. Wij willen ons de komende periode hard maken voor deze doelgroep en aan de wensen van de jeugd invulling geven.
 • Cultuur is van ons allemaal. Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen of een specifieke groep instellingen. Wij willen dat subsidieaanvragen hierop worden getoetst. Daarnaast moeten culturele organisaties bij de subsidieaanvraag eerst laten zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen.
 • Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen de geschiedenis en cultuur leren kennen. Wij willen ons cultureel erfgoed koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen, zoals de Sinterklaas-intocht.
 • Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Wij mogen trots zijn op onze cultuurhistorie. Wij willen cultuureducatie op iedere basisschool.
 • Kunst in de openbare is een onderdeel van ons dagelijks leven. Het is voor ons allemaal. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Wij willen meer zorg, onderhoud en aandacht voor deze kunst.