7. Zorg en gezondheid

Het maakt niet uit of je jong of oud bent, ziek of gezond, of een hoog of een laag inkomen hebt. Iedereen heeft recht op dezelfde, goede zorg. Ons Gezondheidscentrum speelt hierin een centrale rol, maar we kunnen ook elkaar helpen. Als je gezondheid je in de steek laat moet je kunnen rekenen op familie, buren en vrijwilligers. Als dat niet lukt staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. De VVD wil dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt sinds enkele jaren bij de gemeente. Het is daarom van belang dat Krimpen aan den IJssel de zorgverlening goed op orde heeft.

Ons volledige verkiezingsprogramma en een samenvatting kun je hieronder downloaden. Dit zijn onze standpunten met betrekking tot zorg en gezondheid:

  • Wij willen dat mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning moeten krijgen. Wij willen een goede balans tussen zelfredzaamheid en ondersteuning vanuit de zorg.
  • Wij zijn voorstander van het decentraliseren van zorgtaken naar gemeenten. Wij willen dat dit goed geregeld, laagdrempelig, kwalitatief en vakkundig is. Er moet altijd naar een oplossing gezocht worden. Maatwerk is hierbij het streven. De gemeente voert de regie en zorgt ervoor dat de vraag van de cliënt centraal staat en niet het aanbod van de zorgdiensten.
  • Wij vinden dat zorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn vaak lastig te begrijpen. Daarom vinden wij dat de gemeente de mogelijkheid moet bieden voor gratis en onafhankelijk advies bij het aanvragen van zorg. Iemand die jou helpt en in jouw belang meedenkt. Een vermindering van de bureaucratie is daarbij ook een belangrijk onderdeel.
  • Het grootste gedeelte van het beschikbare budget op de begroting wordt uitgegeven aan het Sociaal Domein. Wij vinden het niet nodig om hier bovenop extra geld ter beschikking te stellen aan aparte groepen. Ook willen wij dat mensen met een hulpvraag meer met elkaar in contact worden gebracht, zodat zij onderling ervaringen en mogelijke oplossingen kunnen uitwisselen.
  • De wachttijden willen wij, voornamelijk in de jeugdzorg, aanpakken en zorgen dat deze voldoen aan de  norm. Ondanks de afspraken die zijn gemaakt om de wachtlijsten, voor met name de psychische hulp, terug te dringen zijn lange wachttijden nog steeds de realiteit.
  • Wij willen dat burgers participeren in de zorgverlening, vooral bij de eerste hulp. Wij zijn voorstander van Hart Veilig Wonen. Zo willen wij burgerhulpverleners inzetten en voldoende Automatische Externe Defibrillators (AED’s) om overlevingskansen bij een hartstilstand te vergroten. Wij willen voldoende burgers met een EHBO- en AED-diploma en het netwerk onderhouden.
  • Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om samen initiatieven te ontplooien. Wij zien bijvoorbeeld hoe ouderen samen nadenken over het opzetten van woongemeenschappen, waarbinnen zij de vrijheid krijgen om de zorg die zij nodig hebben te regelen. Dit kan zorg op verschillende gebieden zijn, zoals thuiszorg of huishoudelijke zorg. Wij juichen dit toe.
  • Wij zullen erop toezien dat de gemeente zorgdiensten scherp inkoopt, waarbij gekeken wordt naar de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit.
  • Er is veel kennis opgebouwd in onze gemeente over de beste manier van zorgverlening. Deze kennis moet gedeeld worden met andere gemeenten om ervoor te zorgen dat zorgtoerisme voorkomen wordt.