5. Recreatie, ruimte en wonen

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. Voor veel van onze inwoners is het de plek waar je thuiskomt na een dag hard werken en studeren, waar je ontspant en waar je je prettig voelt. Of je nu koopt of huurt, het is belangrijk dat je de vrijheid hebt om zelf te kunnen bepalen waar en hoe je wilt wonen. Krimpen aan den IJssel moet effectief omgaan met de ruimte die het heeft. Die ruimte is beperkt. De VVD wil de prettige omgeving van onze gemeente graag behouden. Wij willen iedereen een schone en leefbare leefomgeving bieden. Wij willen een plek die goed wordt onderhouden. Bewoners kiezen immers bewust voor Krimpen aan den IJssel vanwege de rust.

Ons volledige verkiezingsprogramma en een samenvatting kun je hieronder downloaden. Dit zijn onze standpunten met betrekking tot recreatie, ruimte en wonen:

  • Onze gemeente heeft nog maar weinig mogelijkheden voor nieuwbouwwoningen. De ruimte die we hebben is vrijwel geheel in gebruik. Als we te weinig grondoppervlak hebben, is het voor ons geen probleem om te kiezen voor hoogbouw of, met instemming van de provincie en buurgemeente Krimpenerwaard, aan onze gemeentegrens te bouwen.
  • Bij de bouw van nieuwe woningen willen we dat de prioriteit ligt bij voldoende huur- en koopwoningen voor starters, jonge gezinnen en senioren. Er moeten ook meer betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd in de vrije sector, zodat er genoeg keuzevrijheid is in verschillende prijsklassen. Zo kan iedereen zich vestigen in onze gemeente.
  • Het aantal mensen in sociale huurwoningen die teveel verdienen (scheefwonen) willen wij terugdringen door middel van stimuleringsmaatregelen en goede prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. Zo komen deze woningen vrij voor mensen waarvoor deze ook zijn bedoeld. Het aantal sociale huurwoningen willen wij daarom niet verder uitbreiden.
  • Bij het bouwen van nieuwe woningen vinden wij het belangrijk dat woningen voldoen aan de principes van energiezuinig, energiezelfvoorzienend en levensloopbestendig wonen. Ook hier willen wij goede afspraken maken met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.
  • Het is onze doelstelling om in 2050, of zoveel eerder als mogelijk, geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Bij de nieuwbouw of renovatie van woningen en bedrijfspanden moeten wij hier rekening mee houden, door deze te voorzien van en aan te sluiten op schone energie.
  • Bestemmingsplannen zijn vaak belemmerend en stug voor ondernemers. Wij willen daarom dat de bestemmingsplannen voor winkels, kantoren, horeca of andere bedrijfsvormen flexibel worden.
  • Bij woningen en bedrijven, met name rondom de winkelcentra, moeten voldoende parkeerplekken zijn. Deze moeten gratis zijn en gratis blijven. Betaald parkeren is voor ons geen optie.
  • Er moet meer aandacht komen voor recreatie en toerisme. Krimpen aan den IJssel is het startpunt van de Krimpenerwaard. Om toerisme te stimuleren willen wij onze wandel- en fietspaden onder de aandacht brengen.
  • Om onze gemeente interessant te maken voor toerisme, willen wij winkelcentra aantrekkelijker maken, het streekmuseum verbeteren en mogelijkheden voor bed en breakfasts (B&B’s) verruimen.
  • De Tuyter zou het kloppend cultureel hart van onze gemeente moeten zijn. Door een interessant en gevarieerd programma te bieden maken wij het aantrekkelijker voor onze inwoners en voor mensen van buiten onze gemeente.