4. Werk en participatie

De VVD vindt het belangrijk dat mensen meedoen, ook in Krimpen aan den IJssel. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst. Iedereen wil graag genoeg geld verdienen. Dat biedt zekerheid en geeft je de vrijheid het leven te leiden dat je wilt. Werk zorgt er ook voor dat je jezelf kunt ontwikkelen, nieuwe mensen leert kennen en meedoet in de maatschappij. Iedereen heeft talenten en het is zonde als we die niet gebruiken. De focus moet altijd liggen op wat iemand kan en niet op wat iemand niet kan. Als iemand echt niet kan werken, verdient hij of zij van ons de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Zo doen wij dat in onze samenleving.

Ons volledige verkiezingsprogramma en een samenvatting kun je hieronder downloaden. Dit zijn onze standpunten met betrekking tot werk en participatie:

  • Wij willen dat mensen gestimuleerd worden om weer aan de slag te gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn moeten zo snel mogelijk weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn moeten deels aan het werk.
  • De Participatiewet biedt mogelijkheden voor mensen om mee te doen in de maatschappij. Het voorkomt sociale uitsluiting. Wij willen dat mensen, die werkloos raken of in de bijstand zitten, niet in een sociaal isolement of in een uitzichtloze situatie terecht komen. Wij willen dat deze mensen integreren en ervaring opdoen. Door in de samenleving actief bezig te zijn ontmoet je mensen en heb je meer kans op het vinden van betaald werk.
  • Het verliezen van een baan is erg ingrijpend. Dan zijn wij er voor elkaar. Wel mogen en moeten wij van elkaar eisen dat we weer zo snel mogelijk aan de slag gaan. Ons sociale vangnet moet ingericht zijn als een sociale trampoline; je gaat óf zo snel mogelijk weer aan de slag, óf je gebruikt de tijd dat je een uitkering hebt om bij te leren of op een andere manier bij te dragen.
  • In samenwerking met de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas, het UWV WERKbedrijf en Stichting IJsselwerk is het Werkplein IJsselgemeenten opgericht. Wij willen graag een omslag zien in de benadering van mensen die gebruik maken van het Werkplein. De aandacht willen wij leggen op wat iemand wel kan, in plaats van vasthouden aan wat iemand niet zou kunnen. Dan wordt het vinden van een baan makkelijker.
  • Inwoners die onder de Participatiewet vallen zijn in veel gevallen beschikbaar voor vrijwilligerswerk. In onze gemeente zijn veel organisaties en verenigingen die roepen om vrijwilligers. Wij willen dat deze functies worden opgenomen in de vacaturebank.
  • Ook nieuwe instromers, zoals statushouders en Wajongers, willen wij stimuleren om vrijwilligerswerk te doen. Dit werk is veelal beschikbaar binnen onze eigen gemeente. Daarmee is het goed bereikbaar, netwerkvormend en sociaal ontwikkelend.