2. Veiligheid en vrijheid

In Krimpen aan den IJssel willen wij de onveiligheid uit de steden, figuurlijk gezegd, graag aan de andere kant van de rivier houden. Het is belangrijk dat we ons veilig en vrij voelen in onze eigen buurt en in ons eigen huis. Veiligheid is belangrijk voor iedereen in onze samenleving. Mannen en vrouwen, jong en oud, gelovigen en niet-gelovigen, homo’s, hetero’s, biseksuelen en transgenders, we zijn allemaal gelijkwaardig. Wij als VVD staan pal achter onze verworven vrijheden. Mensen die de vrijheid en de veiligheid ondermijnen moeten een krachtige en voortvarend optredende overheid tegenover zich vinden. Daar staan wij voor.

Ons volledige verkiezingsprogramma en een samenvatting kun je hieronder downloaden. Dit zijn onze standpunten met betrekking tot veiligheid en vrijheid:

 • In onze gemeente is plaats voor alle mensen, ongeacht herkomst, geloofsovertuiging of geaardheid. Je moet jezelf kunnen zijn zonder dat je gediscrimineerd of buitengesloten wordt. Jij mag jouw leven indelen zoals jij dat wilt, zonder enige vorm van discriminatie.
 • Jouw vrijheid houdt op als je de vrijheid van een ander in de weg staat. Voor verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zullen wij altijd vechten.
 • Onze gemeente heeft geen eigen politiebureau meer. Dit mag niet ten koste gaan van de zichtbaarheid van de politie. Wij willen daarom zorgen voor voldoende capaciteit. Daar waar de politie onvoldoende agenten en middelen heeft voor handhaving, moeten wij de inzet van buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) stimuleren.
 • Wij willen een goede samenwerking met de politie.  De aandacht moet in onze ogen liggen bij het voorkomen van “high impact crimes”. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun.
 • De brandweer moet op sterkte, goed toegerust en snel ter plaatse kunnen zijn. De taken van de brandweer worden uitgevoerd door fulltime brandweerpersoneel en door parttime (vrijwillig) personeel. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de kazerne en het materieel goed onderhouden worden, zodat onze brandweer haar werk goed kan blijven doen en onze gemeente brandveilig blijft.
 • Wij willen erop toezien dat aanrijtijden van ambulances gehaald worden. In samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam hebben wij ervoor gezorgd dat de traumahelikopter altijd op aangewezen plekken in onze gemeente kan landen en dat deze plekken altijd vrij zijn.
 • Inwoners kunnen rekenen op een actieve overheid, die op veiligheidsgebied zelf actie onderneemt, maar die ook de bewoners aanspreekt op de eigen verantwoordelijkheid. Om sneller melding te maken van bijvoorbeeld vernielingen of ongeregeldheden, willen wij graag buurtcoördinatoren die als verbindingsofficier en bruggenbouwer tussen gemeentelijke organisaties en bewoners optreden. Inwoners krijgen meer invloed en kunnen meer verantwoordelijkheid nemen over wat er gebeurt in hun eigen wijk.
 • Wij vinden dat iedereen kan bijdragen aan veiligheid. Het is een taak van de overheid, de bewoners en de ondernemers, in goede samenwerking met de politie. De buurtpreventie, door middel van sociale netwerken en WhatsApp-groepen, moet behouden blijven. Ook het “ouderwetse” naar elkaar omkijken en elkaar helpen moet gestimuleerd worden.
 • Het gaat niet alleen om concrete veiligheid, maar ook om het gevoel van veiligheid. Wij blijven van mening dat cameratoezicht op bepaalde plekken en nummerplaatherkenning op in- en uitvalswegen nodig is om ervoor te zorgen dat de criminaliteit afneemt.
 • Veiligheid betekent ook dat de privégegevens en de privacy van inwoners gewaarborgd en gerespecteerd worden. De gemeente moet zorgvuldig en veilig omgaan met persoonlijke informatie.
 • Het alcohol- en drugsgebruik is een lokale zorg. Er moet voorlichting komen aan leerlingen en ouders over het gebruik van alcohol en drugs. De gemeente en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) moeten dit in samenwerking met scholen, verenigingen en kerken opzetten en verzorgen.
 • Wij vinden dat streng opgetreden moet worden tegen de handel in en het gebruik van drugs en alcohol, vooral in de omgeving van scholen.
 • Overlast moet worden aangepakt en persoonlijke eigendommen dienen te worden gerespecteerd. Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die de schade hebben veroorzaakt.
 • Wij willen dat de gemeente adequaat optreedt tegen (hang)jongeren die problemen veroorzaken. De ouders van de jongeren moeten aangesproken worden en verantwoordelijk gesteld worden voor het gedrag van hun kinderen als ze minderjarig zijn.
 • Iedereen moet met een opgeheven hoofd hand in hand over straat kunnen lopen. Ter ondersteuning hiervan willen wij het regenboogzebrapad aan de Groenendaal, dat op initiatief van de VVD is geplaatst, in stand houden en onderhouden. Daarnaast willen wij onze gemeente laten aansluiten bij de “Regenboogsteden”.
 • Wij ondersteunen het landelijke beleid om mensen op te vangen die uit oorlogsgebieden komen, maar als het veilig is gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. Zolang nieuwkomers hier zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. Het leren van de taal is de verantwoordelijkheid van de nieuwkomer.
 • Wij sluiten niemand uit. Er zijn veel nieuwkomers die, met inzet van onze vrijwilligers, hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn. Dat hebben zij op eigen kracht gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.
 • Voor haatpredikers is geen plaats. Wij willen dat de gemeente een proactieve rol neemt in het voorkomen dat religieuze leiders haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. Haatpredikers krijgen geen podium.
 • Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt een afstemming plaats in de regio tussen buurgemeenten. Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.