1. Bereikbaarheid, verkeer en vervoer

Iedereen in Krimpen aan den IJssel moet zich in vrijheid kunnen bewegen op de manier waarop hij of zij dat wil. Dit willen we vlot en veilig. Wie denkt aan bereikbaarheid, denkt aan de Algerabrug. Het liefst zou de VVD vandaag nog de huidige brug toekomstbestendig maken of een tweede oeververbinding aanleggen. Je wilt immers zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Dit vinden wij uitermate belangrijk. De realiteit leert dat wij voor grootschalige projecten als deze moeten samenwerken met andere gemeenten, de provincie en het Rijk. Wij zijn hier actief mee bezig en zetten het op de agenda. Lokale partijen kunnen dit niet bieden, wij als onderdeel van de grootste landelijke partij wel.

Ons volledige verkiezingsprogramma en een samenvatting kun je hieronder downloaden. Dit zijn onze standpunten met betrekking tot bereikbaarheid, verkeer en vervoer:

  • Wij zullen de bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel blijven agenderen. Dat doen wij in Krimpen aan den IJssel, de omliggende gemeenten, de provincie en het Rijk.
  • De doorstroming op de “grote kruising”, ofwel daar waar de C.G. Roosweg (N210) kruist met de Nieuwe Tiendweg en de Industrieweg, willen wij verbeteren. Dit hebben wij als gemeente namelijk zelf in de hand. Wij denken aan scheiden en ontvlechten van rijbanen om de doorstroming te optimaliseren.
  • Naast een goede verbinding richting Capelle aan den IJssel en Rotterdam via de Algerabrug, willen wij ook een goede verbinding richting de Krimpenerwaard, Gouda en Utrecht via de C.G. Roosweg (N210), de IJsseldijk en de Lekdijk.
  • Wij willen overlast van verkeer zoveel mogelijk tegengaan, vooral bij drukke verkeersaders in onze gemeente. Als er sprake is van geluidsoverlast door verkeer moeten geluidsreducerende maatregelen worden genomen, die zowel effectief als ook cosmetisch verantwoord zijn.
  • Bij de inrichtingen van straten en wijken zijn verkeersveiligheid en bereikbaarheid belangrijke aspecten. Scholen, sportverenigingen, bedrijven en winkels moeten makkelijk en veilig te bereiken zijn via fietspaden, die zoveel mogelijk gescheiden zijn van het snelverkeer.
  • Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietspaden en wegen willen wij inrichten met een blik op de toekomst. De capaciteit van de fietspaden moet vergroot worden en worden aangesloten op het regionale fietspadennetwerk.
  • Wij zien toekomst in vervoer over het water. Wij zijn er voorstander van om de waterbus uit te breiden over de IJssel richting Gouda, maar ook over de Lek richting Schoonhoven. Ook vinden wij dat frequenter gevaren moet worden.
  • Het is belangrijk dat er goed openbaar busvervoer is. Bussen moeten optimaal benut en ingezet worden om het lokale woon-werkverkeer van en naar Rotterdam en Krimpenerwaard te verbeteren. Daarnaast willen wij de goede busverbinding met Utrecht en Gouda blijven behouden.
  • Van het busstation willen wij een normale bushalte maken. Hierdoor komt ruimte vrij voor herontwikkeling van nieuwe functies en om de “grote kruising” te verbeteren. In overleg met Krimpenerwaard, openbaar vervoerbedrijven en andere belanghebbende partijen willen wij het busstation verplaatsen richting Bergambacht.
  • Wij willen de gehele gemeente voor iedereen goed toegankelijk en bereikbaar maken. Wij willen gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen en oplossen.