VVD maakt zich zorgen om nieuw bestuur

Opposities attract. Wat schetst onze verbazing? Juist LK en SGP hebben elkaar gevonden om een coalitie te vormen. In het Coalitieakkoord dat zij met elkaar hebben gepresenteerd roepen zij al in de eerste alinea gezamenlijk op om onderling respect terug te brengen in onze gemeente. Woorden uit de mond van een lokale partij die binnen de raadzaal, op social media, lokale radio en andere nieuwskanalen de afgelopen jaren geen moment voorbij liet gaan om de SGP, zowel de wethouder alsook de raadsleden, op alle mogelijke manieren te schofferen, en het leven lastig te maken. Ook de andere partijen en toenmalige coalitie partners van de SGP werden niet gespaard.

Soms was dat politiek ingegeven, nog vaker werden persoonlijke aanvallen op het College niet geschuwd. Over een ding waren ze duidelijk:” Wij zullen nooit plaatsnemen in een coalitie met de ‘regenteske’ SGP”, aldus de fractievoorzitter van LK op de LOK radio.

 Waar deze lokale partij tijdens de verkiezingstijd de andere partijen verre van vriendelijk bejegende, zijn naar eigen zeggen de geschillen nu ineens beslecht en lijkt alles koek en ei. Kijkend naar de uitgangspunten die alle partijen tijdens het informatieproces met elkaar overeen zijn gekomen, valt het ons op dat van de beloofde transparantie, het meenemen van de gehele raad en aan de voorkant afspraken maken over bestuurlijke kwaliteit, niks terecht is gekomen. Daarbij hebben wij geen enkel inzicht gekregen in de totstandkoming van deze coalitie.

 En nu krijgen we een coalitie van twee tegenpolen, aangevuld met een partij die zijn fractie nog niet op orde heeft,  2 wethouders ‘van buiten’ en een wethouder die de afgelopen collegeperiode niet heeft afgemaakt en zelf is opgestapt, maar nu toch weer wethouder wil worden, maar dan voor een andere partij.

 

Bij ons blijft de vraag hoe het mogelijk is dat deze partijen elkaar gevonden hebben.  Hoe zijn de verschillen overbrugd? Wat blijft er over van de fundamentele standpunten van deze coalitiepartijen? Gaat deelname aan deze coalitie ten koste van de eigen politieke identiteit? Gezien het coalitieprogramma zijn veel verkiezingsbeloften direct gebroken en zullen niet worden gerealiseerd.  

 

Is dat een felicitatie waard? De VVD maakt zich ernstig zorgen