Nieuwsbrief van leden voor (nieuwe) leden

Leden van de lokale VVD hebben aangegeven meer contact met elkaar, fractie en bestuur op prijs te stellen. En ook het bestuur wil graag haar leden leren kennen en iets te bieden hebben. Natuurlijk heeft elk lid haar of zijn stem te bieden en daarom heeft een lidmaatschap ook veel te bieden: jouw invloed op het (lokale) politieke beleid!

Twee leden stellen zich graag voor in deze editie: Mark van der Meulen en Inge van 't Hoogerhuijs. Redenen om de nieuwsbrief snel te lezen en te delen. Ook (en juist) voor nog-niet leden!