De detailhandels- en horecastructuurvisie

De VVD herkent zich niet in de opmerking dat wethouder Timm op zijn vingers is getikt. In opdracht van de Raad is een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende winkelcentra in Krimpen aan den IJssel en hun onderlinge verbondenheid.

De meerderheid van de politieke partijen heeft in haar verkiezingsprogramma de duidelijke wens uitgesproken om van de Crimpenhof en directe omgeving een bruisend en levendig centrum te maken. Daarbij heeft de Korf net een succesvolle verbouwing ondergaan en met de ondernemer/ eigenaar van winkelcentrum de Olm is de gemeente in gesprek over de door hem gewenste uitbreiding en kwalitatieve verbetering.

 

De detailhandels- en horecastructuurvisie die hieruit is voortgevloeid is juist samen met en voor alle ondernemers tot stand gekomen. Iedere ondernemer heeft op meerdere momenten input kunnen leveren en velen hebben dat ook gedaan.

 

Na de bespreking in de commissie heeft de wethouder toegezegd dat hij het raadsvoorstel op bepaalde punten aanscherpt, om eventuele onduidelijkheid weg te nemen wat betreft de toekomstmogelijkheden voor uitbreiding in de ondersteunende winkelcentra. Hiermee geeft hij gehoor aan de wens van de raad om bepaalde aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen niet over te nemen.