VVD en SGP Krimpen aan den IJssel willen wachtlijsten voor Krimpense jeugd terugdringen

Op 24 juni 2021 wordt tijdens de gemeenteraad de concept begroting van de gemeenschappelijke regeling Jeugdzorg Rijnmond behandeld. De VVD Krimpen aan den IJssel vraagt al jaren aandacht om de wachtlijsten terug te dringen en te zorgen voor tijdige en passende ondersteuning voor onze jeugd.

Samen met de SGP diende de VVD schriftelijke vragen in over de stand van zaken binnen de gemeenschappelijke regeling. Aanleiding is de bovenmatige wachtlijsten die bij zorgaanbieders bestaan op alle gebieden binnen de jeugdzorg.

Daarbij baart ons het meest zorgen dat kinderen met een complexe hulpvraag soms het langst moeten wachten op hulp, omdat specialistische hulp schaars is. Daarbij zorgen budgetplafonds ervoor dat onze Krimpense jeugd en jongeren lang moeten wachten omdat het geld op is.

Krimpen aan den IJssel is een relatief kleine deelnemer binnen de gemeenschappelijke regeling en toch drukt ze een stevige stempel in de overleggen. Dat komt omdat wij onze lokale jeugdzorg laagdrempelig en efficiƫnt hebben ingericht. Een voorbeeld voor andere gemeenten. Daarbij heeft het Krimpens Sociaal Team goede verhoudingen met andere verwijzers, zoals huisartsen en specialisten. Op die manier verliezen we onze kinderen en jeugd niet uit het oog.

Waar wij aandacht voor blijven vragen is om de zogenaamde vlaktaks af te schaffen en budgetplafonds deels los te laten.  Wij zien in wethouder van der Wal een stevige gesprekspartner die de belangen van onze kinderen binnen de regionale regeling behartigt. 

De VVD pleit voor regionale zorg waar nodig en lokaal waar mogelijk.