VVD Bestuur 'De Krimpenerwaard' organiseert goedbezochte digitale debatavond

Op woensdagavond 24 februari 2021 organiseerde het VVD bestuur 'De Krimpenerwaard' met regionale experts op het gebied van wonen, geriatrie, beleid en zorg een digitaal ronde tafel gesprek met vele geïnteresseerden. Sophie Hermans, Vice-Fractievoorzitter en nummer 3 op de landelijke lijst van de VVD voor de tweede Kamerverkiezingen, beantwoordde vragen omtrent ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Daarbij kwam vroegsignalering van dementie ook aan de orde.

De zorgvraag stijgt snel en zal blijven stijgen de komende jaren. Verzorgingshuizen zijn inmiddels nagenoeg verdwenen, thuiszorg kan de vraag niet aan door personeelstekort en de maatschappelijke kosten lopen (te) hoog op. Mensen worden het liefst oud in hun eigen omgeving/wijk. Dit maakt dat mensen langer thuis wonen en hier de benodigde zorg willen ontvangen. Als men al naar een verpleeghuis wil, is het aantal plaatsen in verpleeghuizen te beperkt. Deze beweging heeft consequenties voor woningbouw, zorgorganisaties en gemeenten. Er ontstaat behoefte aan nieuwe woonvormen en aan (andere?) ondersteuning in de wijk. Hoe ziet de ideale situatie eruit en hoe kan de gemeente hierin een rol spelen? En wat hebben de woningbouwcorporaties en de zorgorganisaties nodig? 

Aan de hand van stellingen werden de deelnemers uitgenodigd om mee te praten over de invulling van ouderenzorg.

De uitkomsten worden meegenomen in de totstandkoming van de lokale verkiezingsprogramma's.