VVD blij met sluitende en evenwichtige begroting

Donderdagavond 5 november 2020 vond de behandeling van de meerjarenbegroting 2021-2024 plaats. De VVD is blij dat onze gemeentelijke begroting evenwichtig en sluitend is, zeker in deze onzekere periode. Extra aandacht gaat naar veiligheid, door een uitbreiding van Boa's, de ogen en oren in de wijk. En ook hoeven we onze zo belangrijke voorzieningen niet te sluiten, zoals ons zwembad, de bibliotheek en de kinderboerderij. Als we uit deze Coronacrisis komen, en die tijd zal komen!, dan liggen vertier, mogelijkheden en ontmoeting binnen handbereik. Zoals door de raad besloten is de kostendekkendheid binnen de bandbreedte verhoogd, zodat de kosten terecht komen bij de gebruiker. Wat de VVD betreft eerlijk! De ozb is slechts trendmatig verhoogd met 1,5%.

Zoals wethouder financiën Tempel het samenvatte:" Bij de voorbereiding van dit sluitstuk hebben we op de schouders van onze voorgangers gestaan en ook hebben wij getracht om aan te sluiten bij vooraf gestelde kaders, door uw raad aan ons gegeven."

Helaas stemden 3 partijen tegen de begroting. Verbazingwekkender was dat 2 partijen wel meegingen met de amendementen, om vervolgens tegen de geamendeerde begroting te stemmen. Dat mist elke logica en dat betreurt de VVD zeer.

Ten eerste gaan de tegenstemmers voorbij aan de enorme klus die gepaard gaat met het opstellen van dit allesomvattende stuk. Om deze begroting te kunnen presenteren, hebben vele mensen binnen de ambtelijke organisatie en vele mensen daarbuiten zich op onpartijdige wijze tot het uiterste ingezet om dit 'sluitstuk' tot een goed einde te brengen.

Hiernaast meent de VVD dat door een tegenstem voorbij wordt gegaan aan de vele organisaties, maatschappelijke partners en bijvoorbeeld De Adviesraad Sociaal Domein die vooraf hun waardevolle inbreng hebben gegeven.

De VVD wil iedereen hartelijk bedanken voor de tomeloze inspanning. Zeker gezien de extra moeilijkheid die de maatregelen met zich mee hebben gebracht. Petje af!

Deze onzekere tijden waar wij allemaal voorstaan vraagt om verbinding. Samen de schouders eronder. Al datgene doen wat nodig is om onze inwoners, ondernemers, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties te ondersteunen en door een moeilijke periode te loodsen. En daarbij zal de VVD altijd de handreiking blijven doen om zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Binnen en buiten de raad. 

Gelukkig is de begroting met een meerderheid aangenomen. En kunnen de voorgenomen plannen door onze coalitie worden uitgevoerd.