7 fracties reageren gezamenlijk op Nashvilleverklaring

Naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de Nashvilleverklaring hebben 7 politieke partijen in Krimpen aan den IJssel, zijnde Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD, D66, Krimpens Belang, PvdA en CDA, zich vandaag uitgesproken door middel van een persverklaring. Daarin staat het volgende:

© ANP

"Wij, fracties van Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD, D66, Krimpens Belang, PvdA en CDA zijn van mening dat de Nashvilleverklaring, die is ondertekend door ruim 200 voornamelijk orthodox protestanten, anti-LHBTI+ is en daarom niet aansluit bij ons gedachtegoed.

Wij zetten ons in voor een Krimpen aan den IJssel waar iedereen mag zijn wie die wil zijn. Waar gelijkheid, verdraagzaamheid en diversiteit hoog in het vaandel staan. Wij staan voor een gemeenschap met ruimte voor diversiteit en ruimte voor alle inwoners om hun leven naar eigen inzicht in te richten; wij gaan respectvol om met elkaars vrijheden.

Wij zijn van mening dat de zogenaamde Nashvilleverklaring inclusiviteit van bepaalde groepen in onze samenleving uitsluit. Zeker in deze tijd van polarisatie dienen wij samen actie te ondernemen. Door de dialoog aan te gaan, zullen we de polarisatie kunnen keren. Zo kunnen we met respect voor verschillende meningen naast elkaar en met elkaar leven.

Wij verklaren hierbij dat er volgens ons ruimte is voor iedereen in Krimpen. Het buitensluiten van mensen is onacceptabel. Het maakt niet uit wie je bent; iedereen heeft recht op liefde."

Op verzoek van de ondertekenaars is de raadsinformatiebrief die het college eerder deze week stuurde naar aanleiding van de Nashvilleverklaring op de agenda gezet van de volgende raadscommissievergadering op donderdag 17 januari. Dan zal dit onderwerp besproken worden.