Zondagsvrijheid een feit en investering grote kruispunt

In de laatste raadsvergadering van 2018 heeft de coalitie, met daarin de VVD, goede stappen gezet voor de toekomst van Krimpen aan den IJssel. Met een meerderheid werden op 13 december de plannen rondom de zondagsvrijheid aangenomen. Daarnaast is er goedkeuring vanuit de raad voor een investering van 6,9 miljoen euro voor de aanpak van het grote kruispunt.

Vanaf 1 januari 2019 gaat de zondagsvrijheid van start. Dit houdt in dat alle winkels de vrijheid hebben om te beslissen of zij op zondag open willen tussen 12:00 en 18:00 uur. De afgelopen maanden waren er al winkels open op zondag. Zij maakten gebruik van de mogelijkheid om op 16 zon- en feestdagen per jaar open te gaan, mits aangevraagd bij de gemeente. Deze aanvraag werd goedgekeurd. In 2019 is de aanvraag dus niet meer nodig en geldt de vrijheid voor alle winkels. In 2020 volgt een evaluatie van de zondagsvrijheid.

De kruising van de C.G. Roosweg (N210) met de Industrieweg en de Nieuwe Tiendweg, ook wel bekend als "het grote kruispunt", is toe aan vernieuwing. In het verleden zijn er aanpassingen gedaan aan de Capelse kant van de Algeracorrider. In deze collegeperiode wil de coalitie ook de Krimpense kant van de Algeracorridor verbeteren. Ook onderhoudstechnisch is er een noodzaak. We ervaren nu al verzakkingen die in de toekomst alleen maar erger kunnen worden.

Het project is opgedeeld in verschillende fases. Een volledige uitleg kunt u terugzien in deze video. Tijdens de afgelopen raadsvergadering is fase twee goedgekeurd, waarmee een investering van 6,9 miljoen euro is gemoeid. In deze fase zal onder andere de wisselstrook verlegd worden om plaats te maken voor nieuwe bushaltes. Het hele project kost naar verwachting ongeveer 37 miljoen euro, maar zal naar verwachting ook voor een deel gefinancierd worden vanuit de provincie, het MRDH en het hoogheemraadschap.

"Zowel de zondagsvrijheid als de vernieuwing van het grote kruispunt zijn twee belangrijke punten in het verkiezingsprogramma van de VVD," zegt fractievoorzitter Sharon Tollenaar. "We zijn erg blij dat één is ingelost en dat de andere goede vorderingen maakt. Bovendien zijn we trots om te zien dat wethouder Anthon Timm de kar trekt om deze projecten tot een goed einde te brengen."