Zes partijen tekenen historisch Regenboog Stembusakkoord

Vertegenwoordigers van zes politieke partijen in Krimpen aan den IJssel, zijnde Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks, hebben zaterdag 17 maart hun handtekening gezet onder het Regenboog Stembusakkoord. Met het ondertekenen van dit akkoord stemmen de partijen in met het nemen van maatregelen op gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode.

Met dit akkoord roepen de partijen het bestuur van de gemeente op een meer inclusief beleid met aandacht voor de LHBTI-gemeenschap te voeren. De partijen zullen zich inzetten om de voorlichting op scholen verder uit te breiden. Verder spreken zij af dat de gemeente in gesprek gaat met de besturen van sportverenigingen om acceptatie en respect richting LHBTI-sporters te bevorderen. De gemeente moet zich inzetten voor een omgeving waarin kwetsbare LHBTI-groepen, zoals biculturele en religieuze LHBTI's, asielzoekers, ouderen, transgender personen en mensen met een beperking, zich veilig en prettig voelen. Tot slot geven de partijen aan om initiatieven te steunen die bijdragen aan de zichtbaarheid van diversiteit, zoals het hijsen van een regenboogvlag.

Initiatiefnemers Arjan Neeleman (D66) en Leon Houtzager (VDD) tonen zich verheugd dat het Regenboogakkoord op zo'n brede steun van de politiek in Krimpen kan rekenen. "De grote steun voor dit historische akkoord is een belangrijk signaal dat in de toekomst ook echt iedereen, ongeacht geloof, afkomst of geaardheid, mee kan doen in Krimpen aan den IJssel." aldus Arjan Neeleman.

Leon Houtzager, zelf homo en kandidaat raadslid, voegt daaraan toe: "Het onderwerp LHBTI is zeer gevoelig in Krimpen. Initiatieven ter bevordering van de LHBTI's komen zelden door de coalitieonderhandeling heen. Ik ben zeer trots dat het nu doorbroken is. Met de steun van deze zes partijen gaat het nu vrijwel gegarandeerd door de raad heen komen. Het is werkelijk een aardverschuiving in de Krimpense politiek."