Coalitieakkoord 2018-2022: Kleurrijk Krimpen

Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD en D66 hebben donderdag 21 juni hun handtekening onder het coalitieakkoord gezet. Het coalitieakkoord bevat de visie en hoofdlijnen van de plannen, die deze zomer worden uitgewerkt.

De titel ‘KLEURRIJK KRIMPEN’ en ondertitel ‘naast elkaar – met elkaar – voor elkaar’ van dit akkoord geven de kern weer van de ambities die de partijen hebben. Het coalitieakkoord bevat de visie en hoofdlijnen van de plannen, die deze zomer worden uitgewerkt in het collegewerkprogramma 2018-2022. U kunt het coalitieakkoord downloaden in de bijlage hieronder.