Surfplas wordt schoon door inzet VVD

In de laatste vergadering van 2017 heeft het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan de Groenalliantie Midden-Holland een financiële bijdrage van maximaal 100.000 euro toegezegd. Deze bijdrage is bedoelt ter verbetering van de waterkwaliteit in de surfplas Krimpenerhout en mede te danken aan de inzet van VVD'er Huug Luigies.

De surfplas is eigendom van de gemeente Krimpenerwaard en wordt beheerd door de Groenalliantie Midden-Holland. Al jarenlang wordt de enige officiële zwemlocatie van de Krimpenerwaard geteisterd door langdurige blauwalgengroei in het zwemseizoen. In de laatste zes jaar werd het zwemmen regelmatig ontraden vanwege de aanwezigheid van blauwalg. In 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de blauwalgengroei. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de nutriëntenbelasting (met name fosfaat).

De aanpak tot verbetering van de waterkwaliteit bestaat uit het verminderen van de waterinlaat vanuit de directe omgeving, het afdekken van de fosfaatrijke bodem met 20 centimeter zand, het herinrichten van de oevers en het verwijderen van een groot deel van de brasempopulatie om omwoeling van de bodem te voorkomen. Naar verwachting zal in het begin van dit jaar met de uitvoering van deze maatregelen door de Groenalliantie worden begonnen. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Huug Luigies, VVD'er uit Krimpen aan den IJssel en lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, heeft bovendien aandacht gevraagd voor het voorkomen van de rode Amerikaanse rivierkreeft in de surfplas. Uit een onderzoek in 2015 is gebleken dat in de surfplas één kreeft per drie vierkante meter wordt aangetroffen. Van de kreeften is bekend dat ze waterplanten losknippen en veel graven, waardoor het water troebel wordt.

Met het doorvoeren van dit gehele waterkwaliteitsmaatregelenpakket van de Groenalliantie zal een belangrijke impuls worden gegeven aan de verbetering van de waterkwaliteit van de enige officiële zwemlocatie in de Krimpenerwaard.