Schriftelijke vragen over verspilling in de zorg

Naar aanleiding van het bericht in de Telegraaf “Woede om dump traplift” heeft VVD Krimpen afgelopen donderdag 30 november schriftelijke vragen gesteld. Vinden soortgelijke gevallen van geldverspilling in de zorg ook plaats in Krimpen aan den IJssel?

Het verhaal in de Telegraaf liegt er niet om. Een bewoonster in Den Haag had een traplift. Deze was geplaatst voor haar inmiddels overleden man. Zijzelf raakt echter ook steeds slechter ter been en dus leek het haar een goed idee om de traplift te behouden. Er werd echter anders besloten. De traplift werd weggehaald, omdat deze bedoeld was voor haar man. Op de vraag wat er dan met het hulpmiddel zou gaan gebeuren, kreeg zij het antwoord: die wordt weggegooid.

Om deze reden heeft VVD Krimpen besloten actief te controleren of dit soort vormen van kapitaalvernietiging ook voorkomen in onze gemeente. Wij hebben daarom de volgende vragen gesteld:

  • Is het college het met de VVD eens dat verspilling van zorggeld zoveel mogelijk moet worden voorkomen en teruggedrongen?
  • Kan het college aangeven of soortgelijke gevallen van verspilling ook in onze gemeente aan de orde zijn? Zo ja, welke en wat doet u er aan?
  • Kent u ook soortgelijke gevallen, zoals omschreven in het krantenartikel, waarin juist tot een mooie oplossing is gekomen? Zo ja, welke?
  • Wat is het beleid in onze gemeente met betrekking tot het hergebruiken van hulpmiddelen, waaronder het overnemen van hulpmiddelen zoals onder andere trapliften?

Heeft u een soortgelijk verhaal meegemaakt in Krimpen aan den IJssel en wilt u dat wij daar iets aan doen? Neem gerust contact met ons op. Wij doen graag ons best om dit onder de aandacht te brengen.