Hondenbelasting komt ten einde

In de raadsvergadering van donderdag 9 november heeft het amendement voor de afschaffing van de hondenbelasting in Krimpen aan den IJssel voldoende steun gekregen. Het amendement werd ingediend door VVD, Leefbaar Krimpen, Stem van Krimpen en ChristenUnie en werd gesteund door PvdA. D66, CDA en SGP waren tegen.

De afschaffing van de hondenbelasting is een onderwerp waar VVD zich al lange tijd hard voor maakt. Het is een belasting die wordt opgelegd aan hondenbezitters, maar al lange tijd niet meer aan hen ten goede komt. Daarnaast waren er voornemens om de hondenbelasting te verhogen. Bovendien was het college van plan buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) in te zetten om hondenbezitters te controleren.

VVD is van mening dat het opruimen van hondenpoep de verantwoordelijkheid is van de hondenbezitter. Zo staat dit ook vastgelegd inde algemene plaatselijke verordening (APV). Als zij het werk moeten doen, hoeven zij wat ons betreft dus ook geen belasting te betalen. Ook zijn wij van mening dat het creëren van hondenlosloopzones, het plaatsen van dispensers en het gesprek aangaan met omwonenden zal helpen van om de overlast te verminderen. De inzet van BOA’s is wat ons betreft maar beperkt nodig.

Het wegvallen van de inkomsten van de hondenbelasting kan gecompenseerd worden op het beschikbare budget voor de inzet van BOA’s. De VVD vindt veiligheid uitermate belangrijk. Daar waar de politie bepaalde taken onvoldoende kan uitvoeren, willen wij de inzet van BOA’s stimuleren. Het nu daarvoor beschikbare budget van 175.000 euro lijkt ons vooralsnog ruim voldoende.

De bewering van de SGP dat het afschaffen van hondenbelasting zal leiden tot een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) is onterechte bangmakerij. Het is niet terecht dat een klein deel van onze inwoners, de hondenbezitters, moet zorgen voor een sluitende begroting. Het is eerlijker de lusten en lasten over alle inwoners te verdelen. Bovendien laat de begroting van komende jaren een positief vooruitzicht zien. Mocht om wat voor reden dan ook meer budget nodig zijn, dan wil de VVD dat eerst naar de uitgaven gekeken wordt.