Bereikbaarheid Krimpenerwaard het onderwerp van debat

Op woensdag 8 maart 2017 organiseerden de VVD fracties van De Krimpenerwaard in Amicitia te Lekkerkerk een politiek café over de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard.

Samen met mw. Barbara Visser, Lid Tweede Kamer namens de VVD en dhr. Floor Vermeulen, lid van college van Gedeputeerde Staten Zuid Holland werd onder leiding van dhr. Jan Timmer met inwoners, organisaties en ondernemers het debat gevoerd over de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. 

 

Zowel VVD Krimpenerwaard alsook VVD Krimpen aan den IJssel hebben de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard hoog op hun agenda staan en hebben sinds aanvang van deze raadsperiode doorlopend aandacht voor dit onderwerp gevraagd. 

 

De VVD heeft als doel de Krimpenerwaard toekomstbestendig bereikbaar te houden en te verbeteren. Dit is van groot belang voor alle inwoners en ondernemers in de gehele Krimpenerwaard. Een goede bereikbaarheid is de basis voor de verdere ontwikkeling van de Krimpenerwaard als plek om in te wonen en te werken. Om draagkracht daarvoor en ideeën hierover verder uit te kunnen werken zoeken wij de samenwerking met zoveel mogelijk partijen in de Krimpenerwaard en daar buiten.